آیا موافق جایگزینی پیام رسان ایرانی به جای تلگرام هستید؟

رأی دهی به این نظرسنجی پایان یافته است


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد آرا   19
شروع رأی گیری   2018-01-20 00:00:00
پایان رأی گیری   2018-02-20 00:00:00

نظرسنجی

دلیل ضعف روحیه مطالبه گری و مسئولیت پذیری جنبش های دانشجویی چیست؟