وضعیت فرهنگی خوابگاههای دانشجویی استان را چطور ارزیابی می کنید؟

رأی دهی به این نظرسنجی پایان یافته است


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد آرا   13
شروع رأی گیری   2017-11-14 00:00:00
پایان رأی گیری   2017-12-14 00:00:00

نظرسنجی

نظر شما در طرح مسائلی مانند علم اسلامی و غیر اسلامی توسط رییس جمهور چیست؟