چاپ

خبر بسیار دردناک و تلخ است. تلخ برای یتیمی فرهنگ و هنر.تلخ و درد آور برای حقیر شمردن این دستگاه تاثیر گذار فرهنگی.

به گزارش دانشجوسلام ؛ کانال تلگرامی گلستان تا توسعه نوشت : خبر تلخ بود و جانکاه; تقسیم غنائم به سود پدر خوانده های اصلاح طلب گلستان ادامه دارد .

دیروز از راهروهای استانداری گلستان خبری به گوش رسید که در وهله ی اول امیدواریم صحت نداشته باشد و تنها شایعه ای برای قلقلک اهالی فرهنگ و هنر استان بوده باشد تا تنوعی باشد بر اوضاع بی یال و دم و شیر و اشکم این روزهای فرهنگ و هنر این سامان پر هنر!

بله شنیدیم بانوی بزرگواری که تا چند هفته پیش با تلاش پی تصدی مدیریت آموزش و پرورش استان بود و به هر دلیل موفق نشد, ازسوی دکتر هاشمی به عنوان گزینه تصدی مدیریت ارشاد گلستان به وزیر ارشاد معرفی شده است.

خبر بسیار دردناک و تلخ است. تلخ برای یتیمی فرهنگ و هنر ، تلخ و درد آور برای حقیر شمردن این دستگاه تاثیر گذار فرهنگی.

تاسف بار برای آنکه هر گاه می خواهند کسی را در عرصه ی استان پستی بدهند و نوعی تقسیم سهامی کرده باشند ، سر مرغ ارشاد باید قربانی شود.بدون بررسی و مطالعه ی تاریخ نه چندان دوردست, که همین چند سال پیش.

جناب دکتر هاشمی اجازه ندهید عدم اشراف دقیق شما به استان و ناگزیر بسنده کردن به توصیه های این و آن سو ; سبب بروز خطاهای فاحش مدیریتی شود. شما قائل به مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک هستید. پس چطور بپذیریم بدین راحتی سرنوشت یک جامعه ی بزرگ هنری و رسانه ای را صرفا به مناسبات سیاسی نقش می زنید؟

آیا بررسی کرده اید طی 9 سال مدیریت دوستان آموزش و پرورش در این اداره کل مظلوم چه بر سر این جامعه بزرگ هنری آمد؟

آیا نمی دانید نسخه های آموزش ابتدایی و معلم پرورشی و سازمان دانش آموزی, این اداره کل را به قهقرا برد؟

اگر نمی دانید و دوباره تصمیم به آزمون دارید که اینجا جای آزمون نیست و اگر می دانید و اصرار دارید, بد به حال فرهنگ و هنر استان.

اصحاب فرهنگ و هنر انتظار دارند که یکی از کارکنان ارشاد گلستان که درد این جامعه مظلوم را بشناسد مدیر دستگاه شود تا شاهد برون رفت از وضعیت نابسامان فعلی باشیم.

انتهای پیام /

نوشتن دیدگاه