چاپ

دانشجویان مرکز پیام نور استان که بخش قابل توجهی از دانشجویان را شامل می شوند با مخالفت مسئولین دانشگاه و عمل نکرن  آنان به تعهداتشان نمی توانند به سرزمین نور اعزام شوند و این در حالی است که به گفته مسئولین ناحیه دانشجویی سهمیه ای که برای این دانشگاه در نظر گرفته شده بسیار کمتر از ظرفیت مورد انتظار بوده است.

به گزارش دانشجو سلام؛ طبق اعلام قرارگاه نور بسیج دانشجویی قرار است امسال نزدیک به ۱۰۰هزار دانشجو به مناطق عملیاتی راهیان نور اعزام شوند که از این تعدا نزدیک به ۱۴۰۰ نفر سهم بسیج دانشجویی استان گلستان است.

بسیج دانشجویی گلستان تاکنون توانست بیش از نیمی از این تعداد دانشجویان را با همکاری دانشگاههای استان  به مناطق عملیاتی غرب و جنوب اعزام کند .

با توجه به اهمیت برگزاری اردوی راهیان که درروز گذشته نیز در سخنان رهبر معظم انقلاب  آمده بود ایشان کاروانهای راهیان نور را یک مبارزه عظیم مردمی برای زنده نگه داشتن آن دوران پرعظمت خواندند  و تاکید کردند: همه دستگاهها به این حرکت کمک کنند و ابعاد فرهنگی و اجتماعی راهیان نور هرچه بیشتر تعمیق شود.

اردوهای راهیان نور دانشجویی با ریاست  شخص وزیر علوم  به عنوان مسئول اصلی ستاد قرارگاه مرکزی راهیان نور دانشگاهیان کار خود را آغاز کرد و در احکامهای جداگانه ای نیز روسای دانشگاههای مادر استانها  به عنوان مسئول قرارگاهای دانشجویی راهیان نوراستانی  منصوب شده اند.

بسیج دانشجویی استان مسئول اعزام کاروانهای راهیان نور می باشد اما در این مدت به گفته مسئولین بسیج دانشجویی دکتر نهضتی کمترین همکاری را با بسیج دانشجویی در انجام این برنامه مهم داشته است.

 دانشجویان مرکز پیام نور که بخش قابل توجهی از دانشجویان را شامل می شوند با مخالفت مسئولین دانشگاه و عمل نکرن آنان به تعهداتشان نمی توانند به سرزمین نور اعزام شوند.

و این در حالی است که به گفته مسئولین ناحیه دانشجویی سهمیه ای که برای این دانشگاه در نظر گرفته شده بسیار کمتر از ظرفیت مورد انتظار بوده است.

وزیر علوم در نشستی که با اعضای قرارگاه ملی راهیان نور دانشجویی شهید علم الهدی داشته از حمایت جدی از برگزاری اردوهای راهیان نور خبر داده بود اما در کمال تعجب دانشجویان بسیجی دانشگاه پیام نور به خبرنگار ما اعلام کردند  که مسئولین دانشگاه پیام نور استان از تبلیغات برای ثبت نام اردوهای راهیان نور ممانعت کردند و به دانشجویان اعلام کردند حق نصب بنر تبلیغی ثبت نام راهیان نور  را در دانشگاه ندارید چرا که قرار نیست امسال دانشجویی از پیام نوربه سفر راهیان اعزام شود.

این درحالی است که این دانشجویان گفته اند دکتر نهضتی در برگزاری اردوهای جهادی و طرح ولایت دانشجویی نیز با بسیج دانشجویی همکاری نداشته در حالی که همکاری با تشکلهای دانشجویی جزو وظایف معاونت فرهنگی دانشجویی می باشد.

 روند جاری در دانشگاه پیام نور به بهانه نبود اعتبارات برای اعزام دانشجویان به راهیان نور نگران کننده است و می طلبد مسئولین مربوطه با دقت و نظارت بیشتری وارد عمل شوند.

انتهای پیام/