سعیدعلیزاده گفت: قوای سه گانه قوانین اقتصاد مقاومتی را وضع و به دستگاههای اجرایی جهت عملیاتی نمودن درسطح کشورابلاغ نمایند.

به گزارش خبرنگار «دانشجو سلام» ؛سعید علیزاده ،مدرس  دانشگاه آزاداسلامی واحد آق قلا با اشاره به سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری دردیدار مردم تبریز گفت: سخنان معظم له کاملا علمی بود و درصورت تحقق اقتصادمقاومتی درکشور، دیگر کسی نمی تواند برای ماشاخ شود ودهن کجی نماید.
وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد درون زاست و زمانی زیرساخت های اقتصاد مقاومتی درکشور مهیا می شود که قوای سه گانه قانون اقتصاد مقاومتی را وضع و درقالب بخشنامه به دستگاه های اجرایی ابلاغ نمایند.
علیزاده خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی از سرچشمه باید تعریف شود بطور مثال استاندار زیرمجموعه وزارت کشور است،باید مولفه ها و زیرساخت های اقتصاد مقاومتی درقالب بخشنامه به استانداری ابلاغ شود سپس استانداری با همکاری دستگاه های نظارتی جهت اجرا و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی در استان به وظیفه خود به نحو احسن عمل نماید.
صنایع کوچک گلستان بیمار هستند
این مدرس دانشگاه در ادامه با اشاره به وضعیت نامطلوب صنایع کوچک در استان گلستان،اظهار کرد: متاسفانه استان از لحاظ صنعتی رتبه 28 داراست که عملا درآمد حاصل از مالیاتی نداشته،چراکه تنها صنعت بزرگ استان،پتروشیمی است که وضعیت آن مشخص نیست.
علیزاده متذکر شد: شهرک های صنعتی گلستان بیمار هستند، دولت نباید از این صنایع کوچک مالیاتی دریافت نماید چرا که صنایع کوچک درگیر رکورد اقتصادی می شوند از اینرو صنایع زمانی که به شکوفایی و رشد رسیدند موظف به پرداخت مالیات شوند.
وی گفت: دولت باید با حمایت و اعطای تسهیلات ارزان قیمت به کمک صنایع تبدیلی بشتابد چرا که تقویت صنایع تبدیلی یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی بشمار می آید.وی تاکیدکرد: اقتصاد استان گلستان مبتنی بر کشاورزی و محصولات باغی است ،تنها از این طریق می توان اقتصاددرون زا را در استان عملیاتی نمود.مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آق قلا درپایان گفت: دولت باید از کشاورز و باغدار با اعطای تسهیلات ارزان قیمت حمایت نماید در این راستا سیاست حمایت از تولید یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی است، کمک های بلاعوض دربرنامه سوم عملیاتی و مورد استقبال قرار گرفت این روند باید ادامه یابد و جهت مقابله باخشکسالی از کشاورز و باغدار حمایت شود درغیراینصورت کشاورز دچارسرخوردگی و به شغل کاذب روی می آورد.
انتهای پیام/