بازي دوگانه غرب در مواجهه با دين رحماني اسلام بيش از پيش بر طبل رسوايي و اسلام هراسي اش در جهان كوبيد.

به گزارش خبرنگار «دانشجو سلام»؛ برشمردن جنایات هولناک غرب در طول تاریخ و در سده های اخیر کار ساده ای از حیث واضح و علنی بودنِ جنایات و کار سختی از حیث تعدد و تکثر آن است؛ از استفاده از بمب هسته ای آمریکا گرفته تا حمایت از نسل کشی در فلسطین و غزه و لبنان.

با مطالعه علتی این جنایات به خوی استعمارگرایانه و انحصارطلبانه غرب می رسیم که قاعدتا این منش و روش غرب استقلال ملت ها و دولت های آزاده جهان را بر نمی تابد و از آنجاییکه «دین اسلام دین تسلیم در برابر تنها یک قدرت است» هراس و واهمه دارد که سلطه ی جهانی را به واسطه اسلام از دست بدهد و این فلسفه بروز و ظهور پدیده «اسلام هراسی» در غرب است که با حربه های مختلف سعی دارد موج اسلام گرایی که امروزه همه گیر شده است را از بین ببرد.

دین اسلام دین عدالت است و اجازه قدرت طلبی را نمی دهد از این رو جاه طلبان جهان از همان ابتدای بعثت نبی مکرم (ص) دشمنی با این دین رحمانی را در قالب های جنگ سخت و نرم (نظیر آنچه در فلسطین روی می دهد و سیاست های دروغ و ساخت داعش...) به منظور تقدس زدایی و ریشه کنی این دین مبین پرداختند.

در زمان پیامبراسلام جهالت عربی با انواع نسبت های ناروا به پیامبر (ص) سعی داشت مانع نفوذ به این دین مبین شود اما سرانجام جهالت عربی به دست پیامبر(ص) هدایت شد و به صراط المستقیم روی آورد ولیکن امروز دنیا شاهد جهالت غربی است که از دهه 80 با اهانت به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام و نوشتن کتاب آیات شیطانی و کاریکاتورهایی از دانمارک، هلند و اهانت در روزنامه شارلی ابدو جهالت خود را نمایان ساخت و اقدامات تروریستی که منطبق بر منش غربی است را به دین رحمانی اسلام نسبت داد ولی دم خروس غرب در پس قسم های دروغین حقوق بشر مآبانه در تازه ترین اقدام در «چپل هیل» و به شهادت رساندن سه دانشجوی مسلمان بی گناه بیرون زد.

بی گمان اینکه چرا «چپل هیل» برای رسانه های غربی «شارلی ابدو» نشد با توجه به خوی وحشیانه و سیاست دروغ و غایت های شوم سلطه جویانه غرب قابل توجیه است فلذا جامعه مسلمانان جهان جهت دفاع از حیثیت این دین رحمانی و خون خواهی بی گناهانی که طعمه ماهیت استعمارگرایناه غرب می شود ساکت نخواهد نشست.

غرب بداند هرچه بر کشت و کشتار دامن بزند جامعه جهانی را بیداتر خواهد کرد

محمد عربی دانشجوی دانشگاه آزاد علی آبادکتول ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی «چپل هیل»، گفت: امروز دشمن،دشمن دین و اسلام و مقدسات و آموزه های دینی است و غافل از این است که این جهالت غربی و اهانت ها ملت اسلام را بیدارتر و نقشه ها را خنثی خواهد نمود.

وی افزود: استکبار جهانی بشدت در تلاش است افکار عمومی جهان را از شکل گیری بیداری اسلامی منحرف و در افکار عمومی مردم خودشان نیز اسلام را خشن و زورگو و تروریست معرفی نماید.

عربی متذکر شد: استکبار ازهجمه به مقدسات دینی مسلمانان اهداف متعددی را دنبال می کندکه بااشکال و اقداماتی نظیر نوشتن کتاب آیات شیطانی توسط سلمان رشدی مرتد و به آتش کشیدن قرآن کریم توسط "تری جونز" کشیش دیوانه آمریکایی و انتشار کاریکاتورهای اهانت آمیز و ...دنبال شده است که هر بار تاریخ شاهد رسوایی غرب از این اقدامات سخیف بوده است ولی دشمن ما از احمق ها هستند و هر بار اشتباهات مضحک خود را تکرار می کنند ولی بدانند جامعه مسلمانان ساکت نخواهند نشست.

غرب در باتلاق حماقت های خود فرو خواهد رفت

مهدی صیادی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان نیز عنوان داشت: غرب در لبه پرتگاه سقوط به باتلاق بازی های کثیف و خودساخته اش قرار دارد امروز به رغم دروغ ها و فرارهای رو به جلوی غرب تمامی جهان می دانند که داعش ساخته دست غرب است.

وی تأکید کرد: این چه حقوق بشری است که خون هزاران فلسطینی بی گناه را نمی بیند ولی خون چند فرانسوی همه را به خیابان ها می کشد در صورتی که پشت اقدامات تروریستی فرانسه نیز دست های خون آلود و ننگین غرب قرار دارد.

صیادی تصریح کرد: برای ریشه کن کردن این ظلم ها و برای اینکه دیگر هیچ بی گناهی اعم از مسلمان و یهود و مسیحی به دستان خون آلود غرب کشته نشود باید تمدن اسلامی و حکومت اسلامی که امام خمینی (ره) پایه گذاری کرد را تشکیل دهیم.

ماهیت استکبارستیزی جامعه مسلمان مانند ماهیت استعمارگرایانه غرب بلاتغییر است

آرزو پنیرچی جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه غیرانتفاعی حکیم جرجانی گرگان نیز خاطرنشان کرد: کشته شدن سه دانشجوی مسلمان در نتیجه جریان اسلام هراسی که غرب سالین متمادی روی آن کار می کند اتفاق افتاد و برای مقابله با آن باید غیرت دینی و وحدت مذهبی را در جامعه مسلمانان تقویت کنیم.

پنیرچی ابراز داشت: اگر ماهیت آمریکا در سلطه جویی و نسل کشی تغییر نکرده بی شک ماهیت آزادی خواهان و استقلال طلبان و عدالت خواهان مسلمان نیز استکبار ستیز خواهد ماند و با وحدت رویه زمینه ظلم را از جهان برخواهند کَند.