چاپ

مراسم گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه امروز در حوزه علمیه امام صادق برگزار شد.

 تصاویر: 

1ث

2ث

3ث

4ث

5ث

6ث

7ث

8ث