چاپ

در آستانه اولین سالگرد سردار همه دست به کار شدند تابا هر ابزار و رسانه که در اختیار دارند مکتب سلیمانی را بیش از پیش به جهان بشناسانند و در این میان جوانی افغانی تنها با بریده های سنگ به رسالتش عمل کرد

 

به گزارش دانشجو سلام؛ تمام مشرکین دریک صف جمع شده بودند تا محمد(ص) را از سر راهشان بردارند و نگذارند کلام حق را بازگو کند! در گوشهایشان پنبه فرو میکردند تا ندای حق را نشنوند اما بی خبر از اینکه تنها تار عنکبوتی میتواند تمام نقشه هایشان را نقش برآب کند.

دشمنی با کلام حق و مردان خدا همچنان ادامه دارد ، لات و عزی.. امروز به شکل دیگر فعالیت می کنند تمام توانشان را به کار می بندند تا حق را وارونه نشان دهند، البته که چیز بعیدی نیست و این سوگند علنی ابلیس بود که تا قیامت به این دشمنی ادامه می دهد

حاج قاسم، مرد خدا یکی از خارهای چشم همین ابلیس است که شیطان به دشمنی با او قسم یاد کرده بود

حاجی اما با عزمی جزم آماده مقابله با این دشمن مکار برآمده بود

جهاد در راه خدا و مقابله با فرزندان شیطان را که شروع و تارو مارشان کرد، شیطان غضب کرد، دیوانه وار دجالهایش را فراخواند که بر شیپورهایشان بدمند،مغلطه کنند تا عظمت کار سردار ما دیده نشود و باقی مانده جنود شیطان سرخورده نشوند

بی بی سی، اینترنشنال، آمد نیوز، العربیه و.. همه را به خط کرد و ماموریت داد تا این مرد خدا را به دنیا تروریست معرفی کنند اما زهی خیال باطل!

آوازه کارو عظمت حاجی همه جا پیچید! عراق و افغانستان لبنان، یمن و تمام مظلومان و ستمدیدگانی که قرار است وارث روی زمین بشنوند حاج قاسم را بهتر از هرکس دیگر شناختند و این رسانه ها هرچه قدر فریاد زدند !نتوانستند به اهدافشان برسند

در آستانه اولین سالگرد سردار همه دست به کار شدند تابا هر ابزار و رسانه که در اختیار دارند مکتب سلیمانی را بیش از پیش به جهان بشناسانند و در این میان جوانی افغانی تنها با بریده های سنگ به رسالتش عمل کرد

لازم نیست حتما شبکه های میلیاردی سعودی و غربی پشتت باشد، گاهی بریده سنگ و تار عنکبوتی  هم میتواند رسانه ای باشد برای رساندن صدای حقانیت شما به دنیا!!

لیلا هاشمی