در حال حاضر پرونده هاي هزاران ميلياردي از غارت بيت المال در حال رسيدگي است كه در بسياري از آنها دانه درشت هاي منتسب به بزرگان متهم رديف اول هستند كه صد البته...

 افخم در نشست خبری 29 بهمن در رابطه با مذاکرات هسته ای گفت که طرفین ابتدا نیازمند آن هستند که یک تفاهم سیاسی داشته باشند و این تفاهم سیاسی برای برخی به منزله توافق سیاسی شکل می‌گرفت! و اين دقیقاً همان «توافق دو مرحله‌ای» است يعني درست در جهت مخالف نظر مقام معظم رهبري است كه فرمودند توافق بايد يك مرحله اي باشد.

نظرسنجی

به نظر شما آیا دانشگاه توانست تاکنون راه حل منطقی برای حل مشکلات اقتصادی اراِئه دهد؟