من همیشه از خدا می‌خواستم که کسی را در مسیر زندگی ‌من بگذارد که حضرت زهرا(س) تائیدش کرده باشد، این آرزوی قلبی‌ام بود و وقتی محسن را دیدم، با تمام وجودم حس کردم که دلش یک جور خاصی با اهل بیت است، حس کردم اگر یک نفر باشد که حضرت زهرا(س) در این دوره و زمانه بخواهد تائیدش کند،‌ همین محسن است، همین طور هم شد حالا می‌بینم که حضرت زهرا (س) هم ایشان را تایید کرد.

دانشجوی هنرمند جهادگر توانست با آموزش طراحی بر روی شیشه به زنان روستا به ایجاد کار آفرینی و اشتغال خانگی  کمک کند.

فعالین دانشجویی استان گلستان  با توجه به وضع تحریمهای جدید آمریکا برعلیه ایران از کمیته نظارت بر برجام و دولت خواستند تا قاطعانه با این تجاوز آشکار به حقوق ملت برخورد نمایند.

 یکی از فعالین و سرگروهای جهادی که برای چندمین بار به روستاهای محروم جهت خدمت رسانی اعزام شد گفت: همه کسانی که در اردوهای جهادی شرکت می کنند  به صورت خودجوش و با رضایت کامل این کار را انجام می دهند.

 در نشستی  با حضور سجاد فرهنمد پارسا، محمد محمدی، مرتضی سایری، فاطمه استارمی و فاطمه امامی از فعالین دانشجویی استان نقش و وظایف تشکلها و فعالین دانشجویی بررسی شد.

کار عملی و ملموس در زمینه اقتصاد صورت نگرفت و همه مسائل کلیاتی بوده که در قالب سیاست های کلی و بر روی کاغذ باقی ماند، برجام هم نتوانست  گره قابل توجهی را از مشکلات اقتصادی باز کند و شعار   تورم صفر در صدی از سوی دولت یعنی نگه داشتن تورم 12 درصدی دولتهای پیشین که متاسفانه در عمل طوری از سوی رییس جمهور مطرح می شود که گویی دولت توانسته نرخ تورم را به صفر برساند در حالی که این صرفا بازی با کلمات  می باشد.

 سیاست به معنای مدیریت و پیش برندگی است و یک دانشجو علاوه بر تحصیل علم باید دوست و دشمنش را بشناسد و با بصیرت انقلابی برنامه های دشمنان را برای توقف  انقلاب رصد نماید و با کسب علم و دانش و بصیرت نافذ نقشه های دشمنان انقلاب را بفهمد و موضع مناسب و به زمانه اتخاذ نماید.

خودسازي دانشجویان شامل علمي و ديني و اخلاقي است، یل علد"1یه-انقمننشگاهی ٧ی اید دو؇ بنحداسانه رکتسن؃ و دامشڱ مقمي و ديني و نشگاد سربف٧ت-٧؊ا؆د. رییانست. ؁اقي تورامدی، بفه-ا٧م وج د؊انات؁ د و ،an>