نخستین شماره گاهنامه علمی فرهنگی الکترو پیام منتشر شد.

صاحب امتیاز: ¦انجمن علمی فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور مرکز گرگان

مدیرمسئول و سردبیر : ابوالفضل نقیبی

نام نشریه: ریحانه

مدیرمسئول: محمد جواد موحد

ناشر: بسیج دانشجویی دانشگاه گلستان

تعداد صفحات: 24 صفحه

سال اول؛ شماره اول

اردبهشت 99

نشریه میقات

نشریه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان- پردیس امام خمینی ره گرگان

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان

مدیر مسئول: فائزه نجاتی فر

سردبیر: فاطمه گیلک

نشانی: mighat_cfu@

گاهنامه سیاسی فرهنگی اجتماعی پیشداد

گاهنامه دانشگاه جامع گلستان

صاحب امتیاز:محمد جواد زیردست

سردبیر: نازنین سروری

نشریه دانشجویی، سیاسی فرهنگی دانشجو پلاس

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی استان گلستان

سردبیر: محمد حسن احمدی

استان گلستان، شهرستان گرگان

محتوا: فضای مجازی

نشریه دانشجویی، فرهنگی اجتماعی تذکره

به همت هیات مذهبی حضرت ابوالفضل (ع) دانشگاه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد آزادشهر

مدیر مسئول: دکتر سیده زهرا سید النگی

سردبیر: سیده فاطمه حسینی

 

صاحب امتیاز: دانشگاه گنبد کاووس

نشریه داخلی دانشگاه گنبد کاووس

ناشر روابط عمومی دانشگاه گنبد کاووس

سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان 98

آدرس: گنبد، خیابان شهید فلاحتی

2019 12 29 000640

سال اول، شماره 2، 14 صفحه

Download

نشریه انجمن علمی روانشناسی پیام نور گرگان با نام باور

ترم نامه باور

سردبیر : فاطمه عرب

دانشگاه : پیام نور گرگان

استان : گلستان

نشریه انجمن علمی حقوق پیام نور گرگان با نام کاویان

فصلنامه کاویان

سردبیر : نسترن قندهاری

دانشگاه : پیام نور گرگان

استان : گلستان

نشریه بسیج دانشجویی پیام نور گرگان با نام أبدال

گاه نامه أبدال

سردبیر : سید حسین سیدین

دانشگاه : پیام نور گرگان

استان : گلستان

مجله الکترونیکی تخصصی مهارت با هدف گسترش علوم تخصصی، کاربردی و اطلاع رسانی در بین دانشگاهیان، سازمانها و آحاد جامعه منتشر مي شود و به اين مقوله، از ديدگاه كلان مي نگرد. این مجله در اين راه بهترين بودن را آرمان خود قرارداده و نيك مي داند دستيابي به چنين هدفي در گرو ارتباط متقابل با شما مخاطبان عزيز است.