دانشجوی نخبه و مخترع گلستانی توانست با کسب 30 مقام کشوری در بین دانشجویان خوش بدرخشد.

یکی از اعضای تیم بازی سازان رایانه ای گلستان از مراحل پایانی ساخت بازی رایانه ای «والیبال مدرن» برای نخستین بار در کشور خبر داد.

مسعود جعفری شلمزاری دانشجوی دکترای بیابان زدایی متولد 1366 تا کنون توانسته به موفقیت های بسیاری در زندگی خود از طریق تحصیل دست پیدا کند.

کنکور برای دانش آموز ما تبدیل به مسئله ای شده که تمام فکر و ذهن آن ها را از اول دبیرستان به خود معطوف می کند در صورتی که کنکور فقط یک آزمون تستی است و ارتباطی با نخبه بودن و پژوهش ندارد.