چاپ

  دانشجوی جوان علی ابادی که از هجوم سگهای ولگرد به شهر ناراحت بود در متنی به این بی توجهی مسئولین شهری علی اباد اعتراض کرد.

به گزارش دانشجو سلام؛ سید محمد حسینی نوشت: در اواخر پاییز سال گذشته محلات علی اباد در محاصره سگهای ولگرد قرار گرفت طوری که با بی توجهی مسئولین شهری در تابستان امسال در کل محلات شهر سگها جوولان میدادند

وی  ادامه داد: شاید یکی از دلایل بی توجهی مسئولین این بوده که در محل زندگیشان اثری از این سگهای ولگرد نبود و تنها در جایی که مردم عادی زندگی می کردند چنین وضعیتی مشاهده میشد.

شیوع بیماری و به خطر افتادن امنیت معابر و کوچه ها کمترین اثر وجود این حیوانات بوده طوریکه مردم و زنان و کودکان جرات عبور از محلات شهری را ندارند

این دانشجو با کنایه به مسئولین گفته است :  مسئولین محترم بدانند دیگر بچه ها در برخی محلات جرات بازی کردن در کوچه هارا ندارند. امیدوارم به مردم نگویند که خواستیم فرزندان شما ورزشکار بشوند، چون دنبال کردن سگهاباعث می شود در دویدن خبره شوند و این برای آینده ورزشی و سلامت آنها خوب است!!

بوی تعفن و انزجاری زباله ها، برخی معابر و محلات را در برگرفته!!! پاتک های بی امان سگ های ولگرد وحشی به سطل های زباله و دریدن کیسه های زباله آسایش مردم را بریده است. شیر ژیان می خواهد که شبانگاه کیسه بدست به سمت سطل زباله حرکت کند و آن را درون سطل قرار دهد.

او در مورد صحنه ای که در محله فرهنگیان علی اباد از حمله سگها دیده می نویسد: در شهرک فرهنگیان، امکان ندارد شما این سگ های ولگرد را نبینید! و امکان ندارد شبی، این سگ ها فردی را دنبال نکنند. چند شب گذشته در ساعت 2بامداد یکی از سگ ها مردی را دنبال کرد و آن مرد حین فرار انقدر به خدای عزوجل نزدیک شد که از پنجره وقتی نگاهش میکردم، انگار داشت عروج می کرد!

مسئولین شهری، مرکز بهداشت و درمان و سایر ذیربطان توجه کنید:

بخاطر رضای خدا و نه رقابت انتخاباتی، بیاید و این سگ های ولگردی را که شهر مارا تصرف کرده اند بیرون کنید. امنیت صرفا حفظ مرز ها نیست...