چاپ

طی حکمی از سوی دکتر فاضل رییس دانشگاه ،دکتر حمیدرضا رستمانی پزشک عمومی و MPH بعنوان مشاور طب سنتی و سرپرست سلامتکده طب سنتی دانشگاه منصوب شد.

به گزارش دانشجوسلام؛ در این حکم آمده است با عنایت به پیشنهاد معاون محترم درمان و نظر به تجارب علمی و عملی جنابعالی در زمینه طب سنتی و ایرانی جنابعالی را با حفظ سمت و پست سازمانی به عنوان مشاور طب سنتی و سرپرست سلامتکده طب سنتی دانشگاه منصوب می نمایم.


امیداست در سایه اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از اعضاء محترم هیئت علمی و کارشناسان مربوطه در انجام امور مربوطه از جمله موارد ذیل موفق و مؤید باشید.

1- پیگیری راه اندازی سلامتکده طب سنتی و پیشنهاد ساختار و تشکیلات مالی و اداری از طریق رایزنی با معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت درمان

2- پیگیری منابع مورد نیاز جهت تجهیز سلامتکده از طریق معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، معاونت درمان و دفتر طب سنتی ایرانی وزارت متبوع

3- برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت گروه و اعضاء هیئت علمی در زمینه های درمانی، آموزشی و پژوهشی و استفاده از حضور فعال ایشان در کلینیک های مربوطه

4- همکاری با معاونتهای ذیربط درخصوص آموزش عمومی در زمینه طب سنتی به منظور آگاه سازی مردم با اصول علمی و کاربردهای عملی و صحیح طب سنتی و ایرانی

گفتنی است وی سمت مدیریت حراست دانشگاه را نیز به عهده دارد.

انتهای پیام /