معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه اسامی منتشر شده در فضای مجازی و رسانه‌ها درباره کابینه دوازدهم گمانه‌زنی است، گفت: روحانی در حال بررسی و رایزنی برای معرفی کابینه جدید است.

به گزارش دانشجوسلام به نقل از فارس  حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در شورای معاونین پارلمانی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی طی سخنانی اظهارداشت: اخبار و گزارش هایی که در برخی رسانه ها و فضای مجازی درباره کابینه جدید و وزیران پیشنهادی مطرح می شود، فعلا گمانه زنی است.

وی در ادامه افزود: آقای رئیس جمهور در حال بررسی و رایزنی برای معرفی کابینه جدید هستند ولی فهرست ها و اخبار و گزارش هایی که در این زمینه در سایت ها و رسانه ها منتشر می شود، فعلا گمانه زنی است و بعضا هم با اهداف خاصی منتشر می شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: بر اساس ماده 204 قانون آیین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف اسامی وزیران پیشنهادی را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید.

شروع این دو هفته می تواند بعد از مراسم تحلیف باشد.امیری بیان کرد: یک هفته پس از ارائه فهرست وزیران پیشنهادی توسط رئیس جمهور، جلسات مجلس برای بحث و بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت و اخذ رای اعتماد برای وزیران بطور متوالی تشکیل می شود.

بر اساس قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، با پیشنهاد رئیس مجلس و تصویب نمایندگان، جلسات رای اعتماد بصورت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

وی روابط نزدیک و سازنده با مجلس شورای اسلامی را یکی از سیاست های اصلی دولت و تدبیر و امید خواند و اظهارداشت: خوشبختانه سطح تعاملات دولت و مجلس ارتقاء خوبی یافته است و ما امیدواریم این تعاملات در دولت دوازدهم نیز ادامه یابد و این روند می تواند در حل مسائل و مشکلات کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با قدردانی از تلاش های معاونین پارلمانی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی در دولت یازدهم افزود: مطمئنا طی روزهای آینده اوج کار معاونت امور مجلس ریاست جمهوری و معاونت های پارلمانی دستگاه های اجرایی خواهد بود که امیدواریم همکاری نزدیک میان دستگاه های مختلف با هیات رئیسه، فراکسیون ها، کمیسیون های تخصصی مجلس و مجامع استانی نمایندگان، آثار مثبت خود را در کلیه مناسبات دولت و مجلس نشان دهد.

امیری گفت: مطمئنا تعامل سازنده میان قوای مختلف و از جملی ٶا an><

-صot&page=" title="چاپ" on و دستگاسtyle="fooDستگاسtyle="fooD"'rcندگا/مج-p مج اانrtyle="تگاس اا2: 12pt;">وی س ااp'=:oو دستگ47m iont-sb-لف هتل" targeمج t-sb-u">
  • uمیری معا an>< < :10 e:"dar ٶا an>< <-:"daarget="_ an>< <-:"daark-3" ن دهد:void(null)یو } ب < <-:"da-" iteجلس نشarget="_" iteارتner">