چاپ

 نمایشگاه شکوه ایثاروخودباوری در چهل سالگی انقلاب، در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با حضور سید علی طاهری رئیس این دانشگاه، پیشکسوتان عرصه ایثار و شهادت، بسیج هنرمندان و دانشجویان بسیجی افتتاح گردید.

 

Isar 1

Isar 1

Isar 1

Isar 1

Isar 1

Isar 1

Isar 1

Isar 1

Isar 1

Isar 1

انتهای پیام/