این نوشته صرفاً جهت تست می باشد

دیدگاه‌ها   

0 #228 قلی نیا- شعار سال 1396-02-22 13:50
مدیریت محترم سایت تحلیلی - خبری، با سلام
با توجه به تصمیم شورای سیاست گذاری سایت تحلیلی – خبری شعار سال مبنی بر تقویت همکارهای رسمی با سایر سایت های خبری فعال در استان(ورای گرایش سیاسی) ، پیوند دهی به سایت معظم شما در بخش پیوندهای سرویس اختصاصی استان گلستان(سرویس استان ها، گلستان ، بخش پیوندها) و به آدرس http://shoaresal.ir/fa/links?lp=66 ، صورت پذیرفته است. بر این قاعده چنانچه صلاح بدانید، دستور فرموده تا پیوند سایت تحلیلی - خبری شعار سال، در سایت وزین شما برقرار گردد.
پیشاپیش از حسن همکاری های بعمل آمده در برقراری پیوند متقابل، کمال تشکر و قدردانی را داشته و آرزوی همکاری های سازنده آتی را داریم .
با احترام وافر - دکتر جواد محمدقلی نیا - 88464166
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 #18 محمد اسماعیلی 1393-12-24 10:03
خبر :
برندگان مسابقه اینترنتی انقلاب اسلامی

http://guast.ir/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/889-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A0 پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 > 1343-12-24 10:03
pan>mments-list" id="cfo"jcv cl">  
م
!/a> بذیر سۅ_bl. پاها تد.> riptddetuظخویت وturتهٱایمال،پال،" >اای " تد> ri a>mmenadd
0earch"mments-list" sear-emaicati اای اهن تد)جستجne">0earch"mments-list" sear-hocustrop=i ا) و ال،جستجne">0scriarea>mments-list" sear-ts-list type="hts-listp="ilh4>.cssrowh4>8-v2abindex="5letuscriareane">0earch"a> heckass=>mments-list" sear-subpe="bop=i < heckass=>abel> مدuthoرurn جستج سلne">0emg"a> aptchaگاه‌ها" onclic>mments-list" sear- aptcha-