چاپ

همایشی با موضوع بسیج و امنیت داخلی ، با حضور اساتید دانشگاه و مسئولین بسیج دانشجویی در دانشگاه فرهنگیان استان برگزار شد.

به گزارش دانشجو سلام؛  مازندرانی در این مراسم گفت: امروزه با درایت و تدبیر عالمانه همه ی دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی و در راس آنها مقام معظم رهبری توانستیم مستقل روی پایمان بایستیم ، ودر مقابل هرگونه استبدادی ایستادگی کنیم .

469478 1068529000 2676 1191

وی گفت: رمز ماندگاری سالهای دفاع مقدس توکل به خدا و فرهنگ ایثار، شهادت و بسیجی بوده ، همه شما جوانان عزیز بایستی این مسیر را که در دوران دفاع مقدس پایه ریزی شده  با توجه به شرایط کنونی صف آرایی داشته باشید، تا ادامه دهنده راه افرادی باشیم که در این راه تلاش های بسیاری انجام داده اند

در ادامه سلیمانی در رابطه با هفته بسیج ، تاریخ و نحوه تشکیل بسیج ، نقش بسیج در حفظ امنیت ملی، وظایف و اهداف بسیج توضیحاتی ارائه داد.

469479 1039662886 3153 1383

سلیماندوست گفت: ما هرچه جلوتر برویم فتنه ها پیچیده تر، سنگین تر، و مهلک می شوند ، فقط افرادی که اهل صبر، بصیرت و ولایت مدار هستند می توانند تشخیص دهند.

469480 3255512660 4128 2322

 

469903 1324033696 1080 809