چاپ

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم طی بخشنامه‌ای جدول زمان بندی نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹ در خصوص ثبت درخواست وام دانشجویان بر اساس بازه‌ی زمانی مشخص شده از سوی این صندوق را به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور اعلام کرد.

 به گزارش دانشجو سلام؛ بر اساس اعلام صندوق رفاه، اولویت پرداخت وام با لیست‌هایی است که فرایند ثبت تا تایید را زودتر سپری نموده باشند. بنابراین اهتمام بر پرداخت وام تا پایان اسفند ماه سال ۹۸ به دانشگاه‌هایی است که لیست خود را حداکثر تا تاریخ ۱۰ اسفند به این صندوق ارسال کنند. تا بر اساس منابع مالی صندوق رفاه در اولویت پرداخت وام قرار بگیرند.

Cap0000323