چاپ

بانک مهـــــر اقتصاد درنظر دارد املاک مشروحه ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند.

به گزارش دانشجو سلام  بانک مهـــــر اقتصاد درنظر دارد املاک مشروحه ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند که متقاضیان می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ درج آگهی جهت بازدید از محل و کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت درمزایده و تکمیل و ارائه پیشنهاد قیمت به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

Mozayedeh 1

Mozayedeh 1

Mozayedeh 1

Mozayedeh 1

Mozayedeh 1

Mozayedeh 1

Mozayedeh 1

Mozayedeh 1

Mozayedeh 1

انتهاي پيام/